Russian Login
FLYMONITOR.RU » Competitions » 8-й Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию

8-й Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию

General information

8-й Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию
Subscribe to notifications
  • Dates: 23.08.2008 - 28.08.2008
    Finish
  • Place: Россия / Дмитров
  • Subevent:
    » 8-й Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию
  • Description:

    Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию


Diary


WINNERS


8-й Кубок Губернатора Подмосковья по воздухоплаванию

ru
Medvedskii Alexey
д.Ленино, МО
ru
Latypov Sergey
д.Дубровки, МО
ru
Bazhenov Sergey
д.Сурмино, МО
#PilotPoint
1Medvedskii Alexey13016
2Latypov Sergey12472
3Bazhenov Sergey11058
4Kostiuskevicius Rimas10938
5Starkov Igor10780
6Klimenko Vladislav10509
7Morev Anton9810
8Zharinov V9664
9Naydorf Mikhail9646
10Denisenko Andrey9058
11Gorbachev Dmitrij8774
12Gorobets Victor8123
13Tsarik Konstantin8118
14Sokolov Pavel6682
15Vertiprakhov Andrey6283
16Kulkov Andrey6028
17Lopatkov Oleg5928
18Sletova Victoria4002
19Grokholskaya Ekaterina2350
20Chubarov Evgeny0